Kunstgieterij Marius Bruggeman 

 

Het proces.

Wij gieten volgens de verloren wasmethode, ook wel bekend als ‘cire perdu’.
Bij deze methode komt het erop neer dat we altijd een wassen model moeten hebben van het eigenlijke ontwerp.

(Was)model
Dit wasmodel kunt u zelf aanleveren, maar wij kunnen ook op een ontwerp van een ander materiaal een siliconen rubbermal maken. Middels de rubbermal kunnen wij dan weer een wasmodel van het eigenlijke ontwerp maken.

‘Kluit’
Wanneer wij een model van was hebben, beginnen wij aan de gietmal. Het eerste dat wij hierbij doen is bekijken wat de beste positie is om het wasmodel aan te gieten. Dit bepalen wij door te kijken in welke positie het brons later het eenvoudigst kan doorstromen en de lucht het snelst weg kan. Hierbij moet er tevens goed op de details van het wasmodel gelet worden, deze mogen natuurlijk niet verloren gaan.
Vervolgens zetten wij het wasmodel op een ‘kluit’ in de gewenste positie. Deze kluit is gemaakt van een mengsel van gips, gravel en water, wat een vuurvaste substantie vormt. In eerste instantie is deze substantie nog vloeibaar, hierdoor kan het materiaal goed het detail van het wasmodel bewaren doordat het perfect in alle hoeken en gaten gewerkt kan worden. Door de gips wordt de substantie steeds harder en zodoende kunnen wij de ‘kluit’ creëren.

Aangiet- en ontluchtingskanalen
Nu het wasmodel in de juiste positie staat kunnen wij beginnen met het monteren van de aangietkanalen, ontluchtingskanalen en de aangietbeker. Deze aangiet- en ontluchtingskanalen zijn van was en deze bevestigen wij op het wasmodel door met een heet mes een korte smelt tussen beide te creëren.

Gietmal
Als alle kanalen goed zijn bevestigd beginnen wij met het bouwen van een muurtje van de vuurvaste substantie bestaande uit gips, gravel en water. Dit muurtje bouwen wij om het wasmodel heen, zodat een soort emmer ontstaat. Vervolgens gieten wij deze ‘emmer’ vol met nog vloeibare vuurvaste substantie en wanneer deze is uitgehard is de gietmal klaar.

Uitstoken
De volgende stap is het uitstoken van de gietmal. Dit gebeurt in een kleine stenen oven waar de gietmal bij een temperatuur van zo'n 800 graden een dag of drie verblijft. Tijdens dit verblijf moet alle was uit de mal gestookt worden, wat de naam ‘verloren was methode’ ofwel ‘cire perdu’ verklaart en moeten alle gassen die zich ophopen in de mal verbranden en het water verdampen.

Gieten
Nu de mal helemaal uitgestookt is, is deze klaar om gegoten te worden. De uiteindelijke temperatuur van het gesmolten brons ligt rond de 1200 graden.

Afwerken
Wanneer het bronzen beeld voldoende is afgekoeld, kunnen wij de mal kapotslaan en beginnen aan het afwerken. Eerst het grove werk, zoals het afzagen van de aangiet- en ontluchtingskanalen en daarna het fijnere werk. De gereedschappen die wij hiervoor gebruiken variëren van een freesmachine tot een beitel tot een stuk schuurpapier.

Patineren
Wanneer het bronzen beeld ‘glad’ is kunnen wij beginnen met het kleuren ofwel patineren. Dit doen wij door het bronzen beeld te verhitten en deze vervolgens met een kwastje te bewerken met een mengsel van veel water en een beetje salpeterzuur. Als het bronzen beeld na een tijdje weer redelijk afgekoeld is, zetten we het als laatste behandeling in de was.


E-mailen
Bellen